Fastighetsskötsel 
Vid felanmälan, kontakta HSB Service 0240-18500. Vår målsättning är att alla felanmälningar ska vara åtgärdade inom fjorton dagar.
Felanmälan TV
Vid felanmälan när det gäller TV, kontakta LA Cable 0240-81992.
Hyra
Vi har samarbetsavtal med Hyresgästföreningen. Detta skapar rätt hyresnivå på din lägenhet.
Säkerhet
Vi har samarbetsavtal med Rapid Bevakning. Ring 0240-12800 vid behov.
Miljö

Vårt mål är att anpassa samtliga fastigheter till en så nära nybyggnadsstandard som är möjligt. Datastyrda värmesystem, energiklassade fönster, tilläggsisolering, nya entrédörrar, energisnål elförbrukning så som tryckstyrda pumpar och nya tvättmaskiner.

Länkar
Vid flytt: www.adressandring.se/privatperson.
Lagar och förordningar: www.hyresnamnden.se/.
Kommunen: www.ludvika.se/
Kartor: www.hitta.se/