Information för dig som hyr bostad av oss.

Fastighetsskötsel

Vid felanmälan, kontakta 0240-18500 eller gå in på www.my.hogia.se och gör en digital felanmälan. Vår målsättning är att alla felanmälningar ska vara åtgärdade inom fjorton dagar.

Hyra

Vi har samarbetsavtal med Hyresgästföreningen. Detta skapar rätt hyresnivå på din lägenhet.

Säkerhet

Vi har samarbetsavtal med Securitas.
Ring Securitas störningsjour: 010-4705510 vid behov.

Miljö

Vårt mål är att anpassa samtliga fastigheter till en så nära nybyggnadsstandard som är möjligt. Datastyrda värmesystem, energiklassade fönster, tilläggsisolering, nya entrédörrar, energisnål elförbrukning så som tryckstyrda pumpar och nya tvättmaskiner.

Länkar

Vid flytt: www.adressandring.se/privatperson.
Lagar och förordningar: www.hyresnamnden.se
Kommunen: www.ludvika.se
Kartor: www.hitta.se
Felanmälan: my.hogia.se

Info till hyresgäster